Emotie en Gevoelens is niet verantwoordelijk voor de door bezoekers ingestuurde  gedichten, illustraties en geluidsfragmenten,  de inzender vrijwaart de redactie van iedere aanspraak van derden.

Mocht u  echter toch bezwaar hebben en denkt u rechthebbende te zijn op de publicatie van een gedicht, illustratie of geluidsfragment, u kunt dit aantonen en  u wilt bezwaar maken tegen vertoning op onze website. Dan kunt dit melden via een E-mail aan

Gedichten die  ingestuurd worden via deze site blijven altijd eigendom van de inzender maar deze geeft door middel van het insturen wel toestemming aan E -en- G om deze op de site  te plaatsen en aan derden te laten lezen.  De redactie bepaald of een gedicht voor plaatsing in aanmerking komt.

Het kopieren van gedichten van deze site met commerciële bedoelingen is verboden en is strafbaar.                                            Voor het overnemen van gedichten uit deze site dient men toestemming te vragen aan de redactie en de bron erbij te vermelden.

Webmaster E-en-G  © 2002                                                                                    
Voorwaarden en plaatsing
redaktieEenG@chello.nl