Een balpen, met de Engelse naam in Nederland ook wel ballpoint genoemd, is een pen die met een bal of kogel de inkt op het papier overbrengt. In Duitsland noemt men een balpen dan ook, letterlijk vertaald, 'kogelschrijver'. Andere in België gangbare benamingen voor een balpen zijn "bic", "kogelpen" en "stylo".
De uitvinder van de balpen is de Hongaarse journalist  László Bíró  in 1938 . Gefrustreerd door de tijd die hij verspilde met het veelvuldig vullen van zijn vulpen, de vlekken die hij maakte en het krassen van deze pen op het papier, waarbij het papier soms scheurde, besloot hij een pen te ontwikkelen die hieraan een einde maakte. Bij het bezoek aan een drukkerij merkte hij op dat de bij dit procedé gebruikte drukinkt  zeer snel en zonder uitlopen opdroogde, waardoor het papier vlekkeloos bleef. Deze inkt had echter een zeer hoge stroperigheid  en was daardoor onbruikbaar in een gewone vulpen. Om toch deze inkt te kunnen gebruiken, diende hij een nieuw type pen te ontwikkelen. Hij deed dit door een kogeltje te plaatsen aan het uiteinde van de pen. Dit kogeltje draait tijdens het schrijven en laat daarbij een inktspoor achter op het papier; terzelfder tijd sluit het het inktreservoir af van de buitenlucht, zodat uitdroging en lekkage worden vermeden.Het principe van de balpen dateert reeds van 1888 .
De Amerikaan John J. Loud  had toen een patent  
aangevraagd voor een soortgelijk apparaat om leer
te merken. Dit patent werd echter nooit commercieel
gebruikt omdat een goede inkt hiervoor ontbrak.In juni 1943  vroeg László Bíró  samen met zijn broer Georg een nieuw patent aan bij het Europees Octrooibureau  en brachten zij de eerste commerciële versies van de balpen, Biro Pens genaamd, op de markt. Echter was geen van deze pennen ook bruikbaar, de pennen gingen snel lek en gaven veel vlekken op het papier. In 1945 was CROSS de 1e producent die een Balpen op de markt gebracht heeft die niet is gaan lekken. Deze techniek wordt nog steeds gebruikt voor de hedendaagse Balpen.De kogel wordt tegen het papier of ander te beschrijven oppervlak geduwd. Door de schrijfbewegingen van de schrijver gaat de kogel rollen. Dit heeft als effect dat de kogel die steeds in aanraking is met de inkt, deze inkt overbrengt op het papier.

[Home]  [Foto's]   [Link]  [E-en-G]
Pennenwereldje
[Home]   [Foto's]   [Link]   [E-en-G]
Wat is een balpen?
De Werking
Bron:  wikipedia
De uitvinding
Mijn
Even een (inkt)vlekje wegwerken??
Uit het Nieuws